PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Historia Visual Basic

Język Basic został stworzony przez Johna G. Kemeny'ego i Thomasa E. Kurtza w 1963 roku w Darmouth College. Stał się on szybko popularny jako język nauczania w uniwersytetach i szkołach. W latach 70-tych, został przystosowany do użycia na komputerach osobistych przez założyciela i prezesa firmy Microsoft - Billa Gates'a.
Język Basic przeszedł wiele zmian, modyfikacji i udoskonaleń od pierwszych wersji do teraźniejszego wyglądu i sposobu programowania.
W czasach, kiedy typowymi domowymi komputerami były komputery 8-io bitowe, takie jak: Atari 800XL, Commodore C64 czy ZX Spectrum, język Basic był podstawowym językiem programowania. Był dość prosty - stał się więc powszechnie wykorzystywany przez programistów. Wersje stosowane w różnych komputerach nieco się różniły. Był to jednak typowy język strukturalny z dość ograniczoną liczbą rozkazów. Każdy rozkaz występował w osobnej linii programu, a każda linia zaczynała się od numeru linii. Był to język wystarczający do pisania prostych aplikacji jak i dość zaawansowanych programów i gier. Najprostszy program napisany w języku Basic wyglądał tak:

10 PRINT "WITAJ"
20 GOTO 10

Program ten rozkazem PRINT wyświetlał na ekranie tekst WITAJ, a rozkazem GOTO 10, powodował powrót do linii nr 10 i zapętlenie programu.
Wraz z rozwojem techniki komputery 8-io bitowe zostały stopniowo wyparte przez komputery 16-bitowe klasy IBM PC. W pierwszych modelach język Basic zawarty został w ROM BIOS-ie. Jeżeli system operacyjny nie został uruchomiony z dyskietki lub z dysku twardego to z ROM BIOS-u uruchamiany był interpreter języka Basic. Dość szybko jednak zrezygnowano z umieszczania Basic w ROM BIOS.
Wraz z rozwojem systemów operacyjnych, język Basic powrócił jako Microsoft QuickBasic i Qbasic, który stał się częścią systemu operacyjnego MS-DOS. Był to nadal typowy język strukturalny z tekstowym środowiskiem programistycznym. Nie zyskał on jednak wielkiej popularności i szybko został wyparty przez bardziej rozbudowane języki, takie jak Pascal i C.

Przełomem stało się wprowadzenie języka Visual Basic. Język ten wykorzystywał środowisko Microsoft Windows. Był to język wizualny, gdzie część programowania polegała na graficznym ułożeniu elementów aplikacji. Zamiast pisać bardzo rozbudowane aplikacje, w których znaczna część kodu wykorzystywana była do utworzenia interface (wyglądu) aplikacji, język Visual Basic udostępniał środowisko graficzne, w którym wygląd aplikacji tworzyło się podobnie jak obrazy w programach graficznych. Należało wybrać odpowiedni element wyglądu i narysować go, wybierając jego położenie i rozmiar. Skróciło to znacznie czas tworzenia aplikacji, ponieważ zamiast pisać rozbudowany kod wystarczyło "poskładać" program z dostępnych elementów. Kolejne wersje Visual Basic wprowadziły wiele kolejnych udoskonaleń i ułatwień, oraz możliwość tworzenia 16 i 32 bitowych aplikacji.
Mimo że w pełni graficzne środowisko projektowania Visual Basica i język programowania są odległe od wczesnych interpreterów Basica, elegancja i prostota języka oryginalnego Basica pozostały do dziś. Łatwość użycia i duże możliwości Visual Basica to podstawowe przyczyny, dla których został on wybrany językiem programowania aplikacji systemu Windows, takich jak Excel. Ze względu na różne wymagania programistów powstało kilka wersji języka Visual Basic. Wersja Learning Edition (LE) jest najuboższą wersją z obszerną pomocą, przeznaczoną dla początkujących programistów. Wersją podstawową stała się wersja Standart Edition (SE), a nieco rozbudowana wersja Proffessional Edition (PE) zawiera więcej kontrolek i możliwości. Najbardziej rozbudowaną wersją jest wersja Enterprise Edition (EE), która posiada bardzo dużo rozszerzeń i możliwości, w tym również możliwość tworzenia aplikacji typu klient-server. Dostępna jest również wersja Control Creation Edition (CCE), która ułatwia tworzenie własnych kontrolek Visual Basic.

EE PE LE CCE
Konfigurowalne środowisko edycyjne
Wyświetlające się listy wartości, właściwości, obiektów i metod znacznie przyspieszające i ułatwiające pracę, zastosowane dzięki technologii IntelliSense™ firmy Microsoft z funkcjami QuickInfo, DataTips, Complete Word oraz List Properties/Methods.
+ + + +
Visual Basic Applications Edition, wersja 5.0
Możliwość wykorzystania znajomości Visual Basic w aplikacjach posiadających Visual Basic for Applications, jak np. Microsoft Office 97.
+ + + +
Szablony projektów, przykładowe projekty i dokumentacja Books Online
Gotowe szablony i przykładowe projekty ułatwiające pracę i zrozumienie Visual Basic oraz rozbudowana dokumentacja Books Online.
+ + + +
Dodatki (add-ins)
Zbiór dodatkowych narzędzi ułatwiających tworzenie modułów klas, metod, zdarzeń, właściwości, formantów ActiveX i stron Property Pages.
+ + + +
Wielokrotne projekty
Możliwość edycji i analizy składników i aplikacji w jednej instancji Visual Basic.
+ + + +
Dziedziczenie i dziedziczenie wizualne
Możliwość dziedziczenia z innych modułów klas i łączenia formantów ActiveX.
+ + + +
Tworzenie formantów ActiveX
Możliwość tworzenia formantów ActiveX wykorzystywanych w produktach wspierających ActiveX, m.in. Visual Basic, Visual C++, Visual FoxPro, Microsoft Office, aplikacje internetowe.
+ + + +
Bogaty zestaw standardowych formantów ActiveX
Formanty ActiveX takie jak: DBGrid, CheckBox, ComboBox, FileListBox, DriveListBox, CommonDialog, WebBrowser i ponad 20 innych.
+ + +  
Tworzenie aplikacji
Możliwość kompilacji do plików typu .EXE lub DLL.
+ + +  
Kurs "Learn Visual Basic Now"
Rozbudowany kurs Visual Basic zawierający ćwiczenia, lekcje wideo, odczyty lektora.
    +  
Dostęp do danych
ODBC w wersji 3.5 to dodatkowe możliwości zarządzania danymi dla źródeł danych ODBC i ISAM.
+ +    
Optymalizujący kompilator kodu rodzimego
Ponad 20-to krotne przyspieszenie działania aplikacji w stosunku do poprzednich wersji, poprzez zastosowanie kompilacji kodu rodzimego.
+ +    
Dokumenty ActiveX
Możliwość tworzenia aplikacji Visual Basic, które będą odczytywane przez Internet Explorer.
+ +    
Formanty ActiveX dla serwerów
Możliwość wykorzystania wielowątkowych bezpiecznych i wydajnych składników dla serwerów.
+ +    
Microsoft Transaction Server Developer Edition
Możliwość tworzenia trójwarstwowych aplikacji biznesowych.
+      
Wsparcie dla RISC
Możliwość tworzenia aplikacji pracujących na platformach RISC w kodzie rodzimym.
+      
Remote Data Objects (RDO) wersja 2.0
Obiektowo zorientowany interfejs programowania ułatwiający szybki dostęp do baz danych ODBC aplikacji klient-server lub z Internetu.
+      
Program analizy TSQL Debugger
Możliwość testowania procedur SQL Server 6.5.
+      
Microsoft SQL Server Developer Edition
Możliwość tworzenia i testowania baz danych SQL w sieci lokalnej.
+      
Microsoft Visual SourceSafe
Możliwość zarządzania kodem źródłowym przy wykorzystaniu Check In/Out, dzielenie zasobów, historia projektów dla pracy grupowej.
+      
Application Performance Explorer (APE)
Możliwość analizy wydajności aplikacji rozproszonych.
+      
Microsoft Visual Database Tools
Możliwość tworzenia logicznych i fizycznych baz danych, kwerend klienta i struktur danych serwera.
+      

Język Visual Basic stał się częścią pakietu Visual Studio. Obecnie dostępna jest wersja 6.0 języka Visual Basic, który w wersji Enterprise Edition jest również częścią pakietu Visual Studio 6.0. Dostępna jest również wersja Visual Basic dla systemu DOS.

Język Visual Basic utrzymuje swoją popularność pomimo bardzo silnej konkurencji, m.in. Delphi i Visual C.
Język ten jest uważany za łatwiejszy od konkurentów, jednak napisane w nim aplikacje wykonują się wolniej niż aplikacje konkurentów. Język ten posiada wiele wad i zalet, ale umożliwia tworzenie nawet bardzo rozbudowanych aplikacji, a możliwość dołączania nowych kontrolek ActiveX bardzo to ułatwia i przyspiesza.


Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora