PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Operatory Visual Basic

Operatory arytmetyczne | Operatory porównania | Operatory łańcuchowe | Operatory logiczne

Operatory wykonują operacje arytmetyczne, logiczne, łańcuchowe, podstawienia lub porównania.
Visual Basic zapewnia pełen zestaw operatorów. Operatory te podlegają zasadom pierwszeństwa .

Operatory arytmetyczne
^ Operator potęgowania
- Operator negacji
* Operator mnożenia
/ Operator dzielenia
\ Operator dzielenia całkowitego
Mod Operator modulo
+ Operator dodawania
- Operator odejmowania
Operatory porównania
< Operator mniejszości
<= Operator mniejszości lub równości
> Operator większości
>= Operator większości lub równości
= Operator równości
<> Operator różności
Is Operator porównania referencji
Like Operator porównania łańcuchów
Operatory łańcuchowe
+ Operator dodawania
& Operator konkatenacji
Operatory logiczne
Not Operator negacji
And Operator iloczynu logicznego, koniunkcji
Or Operator sumy logicznej, alternatywy
Xor Operator wyłączenia
Eqv Operator równości
Imp Operator implikacji, jeśli..to..

na górę strony...


Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora