PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Okna Visual Basic

Okno Locals

Automatycznie wyświetla wszystkie zadeklarowane zmienne w bieżącej procedurze i ich wartości.
Gdy okno Locals jest widzialne, to jest ono automatycznie aktualizowane przy każdym przejściu ze stanu wykonania programu do trybu przerwy (break mode) i za każdym razem gdy zawartość stosu się zmienia.

LocalsWindow

Elementy okna

Przycisk Calls Stack
Otwiera okienko dialogowe CallsStack, w którym są wypisane wywołane procedury.
Expression
Lista nazw zmiennych.
Pierwsza zmienna w liście jest specjalną zmienną modułu i może być rozszerzona, tak że wyświetla zmienne na poziomie modułu w bieżacym module. Dla modułu klasy, jest zdefiniowana zmienna systemowa < Me >. Dla standarodwych modułów, pierwsza zmienna to < nazwa bieżącego modułu >.
Ogólne zmienne i zmienne w innych projektach nie są dostepne w oknie Locals.
Danych w tej kolunie nie można edytować.
Value
Lista wartości zmiennych.
Gdy kliknie się na wartość w kolumnie Value, kursor zmienia się na taki, że można edytować wartości. Zmieniona wartość jest zatwierdzana, przez: przyciśnięcie klawiszy ENTER, UP ARROW, DOWN ARROW, TAB, SHIFT+TAB, lub kliknięcie gdzieś na ekran. Jeżeli wartość jest niepoprawna, to edytowane pole pozostanie wciąż aktywne, a wartość ta będzie podświetlona. Pojawi się także okienko wiadomości opisujące błąd. Można anulować zmianę przez przyciśnięcie ESC.
Wszystkie zmienne numeryczne muszą mieć wpisaną wartość. Zmienne łańcuchowe mogą mieć puste pole Value.
Zmienne, które zawierają pod-zmienne mogą być rozszerzane lub zwijane. Zwinięte zmienne nie wyświetlają wartości, ale wyświetloną wartość ma każda pod-zmienna. Po lewej stronie zmiennej jest wyświetlona ikona rozszerzenia (+), bądź zwinięcia (-).
Type
Lista typów zmiennych. Danych w tej kolumnie nie można edytować.
Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora