PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Okna Visual Basic

Okno Watch

Okno Watch pojawia się automatycznie, gdy zostanie zdefiniowane wyrażenie watch w projekcie.

WatchWindow

Elementy okna

Expression
Lista wyrażeń watch z ikoną Watch po lewej stronie.
Value
Lista wartości wyrażeń w momencie przejścia do trybu przerwania.
Można edytować wartości. Zmieniona wartość jest zatwierdzana, przez: przyciśnięcie klawiszy ENTER, UP ARROW, DOWN ARROW, TAB, SHIFT+TAB, lub kliknięcie gdzieś na na ekran. Jeżeli wartość jest niepoprawna, to edytowane pole pozostanie wciąż aktywne, a wartość ta będzie podświetlona. Pojawi się także okienko wiadomości opisujące błąd. Można anulować zmianę przez przyciśnięcie ESC.
Type
Lista typów wyrażeń.
Context
Lista zawartości wyrażeń watch.
Jeżeli zawartość wyrażenia nie jest w zasięgu widzialności, podczas przejścia w tryb przerwania, aktualna jego wartość nie jest wyświetlana.
Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora