PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Stałe wykorzystywane przez kontrolki

ComboBox Control
Stała Wartość Opis
vbComboDropdown 0 rozwijane combo
vbComboSimple 1 proste combo
vbComboDropdownList 2 rozwijana lista
CheckBox Control
Stała Wartość Opis
vbUnchecked 0 niezaznaczony
vbChecked 1 zaznaczony
vbGrayed 2 niedostępny
ListBox Control
Stała Wartość Opis
vbListBoxStandard 0 standartowy wygląd listy
vbListBoxCheckBox 1 lista zawierająca wybieralne CheckBox
vbMultiSelectNone 2 możliwość wybrania tylko jednej wartości
vbMultiSelectSimple 3 możliwość wybierania wielu wartości
vbMultiSelectExtended 4 możliwość wybierania rozszerzonego wielu wartości
ScrollBar Control
Stała Wartość Opis
vbSBNone 0 brak
vbHorizontal 1 poziomy
vbVertical 2 pionowy
vbBoth 3 poziomy i pionowy
Shape Control
Stała Wartość Opis
vbShapeRectangle 0 prostokąt
vbShapeRectangle 1 kwadrat
vbShapeOval 2 owal
vbShapeCircle 3 koło
vbShapeRoundedRectangle 4 prostokąt o zaokrąglonych rogach
vbShapeRoundedSquare 5 kwadrat o zaokrąglonych rogach

na górę strony...


Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora