PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Okna Visual Basic

Okno Immediate

Okno to jest automatycznie otwierane w trybie przerwania i jest puste.
Można:
  • Wpisać lub wkleić linię kodu i uruchomić ją przez przyciśnięcie ENTER
  • Skopiować i wkleić kod z okna Immediate do okna kodu, ale nie można zapisać kodu w oknie Immediate
Okna Immediate używa się do:
  • Testowania problematycznego lub nowo wprowadzonego kodu
  • Kwestionowania lub zmiany wartości zmiennych podczas działania aplikacji. Gdy wykonanie programu jest zatrzymane, można przypisywać nowe wartości zmiennym
  • Kwestionowania lub zmiany wartości właściwości podczas działania programu
  • Wywoływania procedur z kodu programu
  • Przeglądania debuggingu kodu podczas wykonywania programu
Okno Immediate może być przeciągane i ustawiane na całym ekranie, chyba że jest ustawione jako okno zakotwiczone (w opcjach zakładki Docking okienka dialogowego Options)

ImmediateWindow
Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora