PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Okna Visual Basic

Okno Code

Okna kodu używa się do pisania, wyświetlania i edycji kodu Visual Basica. Można otwierać tyle okien kodu ile jest modułów, i można łatwo przeglądać kod w różnych formach i modułach, kopiować i wklejać tekst pomiędzy nimi.
Okno kodu można otworzyć z:
  • Okna Project, przez zaznaczenie formy lub modułu, i wybranie przycisku View Code
  • Okna Form, przez double-click na kontrolce lub formie, oraz przez wybranie Code z menu View, lub przyciśnięcie F7.
Można przeciągać zaznaczony tekst do:
  • Innej lokalizacji w bieżącym oknie kodu
  • Innego okna kodu
  • Okien Immediate i Watch
  • Kosza.
CodeWindow

Elementy okna

Object Box
Wyświetla nazwę zaznaczonego obiektu, do którego odnosi się kod. Kliknięcie strzałki po prawej stronie okienka listy, wyświetla listę wszystkich obiektów powiązanych z formą.
Procedure/Events Box
Lista wszystkich zdarzeń rozpoznawanych przez Visual Basic dla formy lub kontrolki wyświetlonej w oknie Object. Gdy wybierze się zdarzenie, procedura zdarzenia powiązana z nazwą zdarzenia jest wyświetlana w oknie kodu.
Jeżeli w oknie Object jest wyświetlone (General), to okno Procedure zawiera listę wszystkich declaracji i wszystkie ogólne procedury, które zostały stworzone dla formy. Jeżeli jest edytowany kod modułu, okno Procedure wyświetla listę wszystkich ogólnych procedur w module. W obu przypadkach, procedura zaznaczona w oknie Procedure jest wyświetlana w oknie kodu.
Split Bar
Przesuwanie tego paska w dół powoduje podzielenie okna kodu na dwie poziome części, kążda z nich jest przewijana oddzielnie. Można wtedy mieć wgląd do dwóch różnych części kodu w tym samym czasie. Informacje wyświetlone w oknach Object i Procedure odnoszą się do tej części okna kodu, która jest aktywna. Przeciągnięcie paska na samą górę lub dół okna lub double-click powoduje zamknięcie drugiej części okna.
Margin Indicator Bar
Jest to szary obszar po lewej stronie okna kodu, na którym są wyświetlane wskaźniki (margin indicators).
Ikona Procedure View
Wyświetla zaznaczoną procedurę. Jednocześnie może być wyświetlona tylko jedna procedura w oknie kodu.
Ikona Full Module View
Wyświetla cały kod danego modułu.
Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora