PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Czas trwania zmiennych


Czas życia zmiennych wyznacza, jak długo są one zatrzymywane w pamięci.
Kiedy procedura zostanie zakończona, wszystkie jej prywatne zmienne zostaną usunięte z pamięci, zwalniając miejsce dla dalszej części programu. Przy następnym uruchomieniu procedury jej prywatne zmienne zostaną ponownie utworzone.

W wielu wypadkach jest właściwe inicjalizowanie zmiennych prywatnych procedury przy każdym jej uruchomieniu.
Przez zadeklarowanie zmiennej prywatnego poziomu procedury jako statycznej spowodujemy zachowanie jej wartości, aby przy następnym uruchomieniu procedury wywołana została ostatnia wartość zmienej. Aby zadeklarować zmienną statyczną poziomu procedury, używamy słowa kluczowego Static w miejsce Dim:

StaticNazwaZmiennej [As typ]

Jak w wypadku Dim, NazwaZmiennej jest nazwą zmiennej, a typ jest typem danych.

Aby zadeklarować wszystkie zmienne prywatne procedury jako statyczne wstawiamy słowo kluczowe Static na początku procedury. Na przykład:

Static Sub ProceduraPrzykladowa()

Zmienne poziomu procedury magą być statyczne lub nie, w zależności od sposobu ich zadeklarowania.
Zmienne poziomu modułu są zawsze statyczne. Visual Basic automatycznie zatrzymuje je w pamięci na czas działania programu. Jeżeli spróbujemy użyć słowa kluczowego Static w celu zadeklarowania zmiennej poziomu modułu, pojawi się komunikat o błędzie. Zamiast tego należy użyć Dim, Private lub Public.
na górę strony...


Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora