PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Zmienne

Typy danych | Typ użytkownika: Type

Deklaracje zmiennych: Dim | Private | Public | Static | Typ domyślny: Variant

Tablice | Deklarowanie tablic | Tablice wielowymiarowe | Indeksowanie tablic | Zmiana domyślnej dolnej granicy tablicy | Zmiana rozmiarów tablicy: Redim | Zasięg tablic | Zerowanie zwartości tablic: Erase

Wymuszanie deklaracji zmiennych: Option Explicit | Skojarzenie zmiennej z obiektem: Set

Nazwy zmiennych | Zasięg zmiennych | Czas trwania zmiennych | Inicjowanie zmiennych | Nadawanie wartości zmiennym

Programy manipulują danymi, które są przechowywane w zmiennych. Zmienne mają różne atrubuty i mogą przechowywać różne typy danych (liczby, tekst, data i tak dalej). Stąd termin typ danych.

W Visual Basicu wszystkie zmienne są tworzone jednakowo: na przykład zmienna, która jest przechowywana w pamięci jako sekwencja bitów 01001111, reprezentuje literę O - jeżeli zmienna jest znakiem, lub liczbę 79 - jeżeli zmienna jest liczbą całkowitą. Przez zdeklarowanie zmiennej jako określonego typu danych określa się dla Visual Basic typ danych przechowywanych przez zmienną.(sposób interpretacji danej przechowywanej w pamięci).

Z punktu widzenia programisty zmienna jest elementem, którego wartość może ulegać zmianie podczas wykonywania programu. Na przykład, zmienna X może zmieniać się od 0, do -1, do 32767 i następnie znowu do 0 podczas trwania pojedynczej procedury.
Z punktu widzenia komputera zmienna jest jednym obszarem w pamięci, którego zawartość może zmieniać się podczas wykonywania programu. Pozostając przy poprzednim przykładzie zmienna X może zajmować dwa bajty (16 bitów) pamięci, podczas gdy jej zawartość może zmieniać się od 0 do -1, do 32767 i ponownie do 0.


na górę strony...Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora