PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Option Explicit

Wymuszenie deklaracji zmiennychMożna wymusić deklarowanie zmiennych - zamiast dopuszczalnego w Visual Basicu braku deklaracji - przez dołączenie instrukcji Option Explicit w kodzie programu. Ponieważ Option Explicit działa w zasięgu modułu, należy dołączyć instrukcje w każdym kodzie modułu lub formularza, w którym chcemy wymusić deklarowanie zmiennych.
Wymuszenie deklarowania zmiennych, może zapobiec wystąpieniu błędów w kodzie programu, które normalnie byłyby niewykrywalne.
Przykładowy fragment programu:

Dim intLiczba As Integer
intLiczby = 5


W drugim wierszu, przez przypadek zmieniono pisownię zmiennej z intLiczba na intLiczby. intLiczba i intLiczby będą traktowane jako dwie różne zmienne. intLiczba zostanie sklasyfikowana jako zmienna typu Integer, zarezerwowane zostaną dla niej 2 bajty pamięci i wartość zostanie ustawiona na 0, natomiast intLiczby zostanie sklasyfikowana jako zmienna typu Variant (ponieważ nie została zadeklarowana) z zarezerwowaniem 16 bajtów pamięci i ustawieniem wartości na 5.

Jeżeli dołączona zostanie instrukcja Option Explicit w module formularza lub kodu, który zawiera wyżej wymieniony fragment kodu, pojawi się komunikat o błędzie informujący, że zmienna intLiczby nie jest zdefiniowana.
Aby wymusić dekalarację zmiennej w module kodu lub formularzu, należy dodać instrukcję Option Explicit w części General Declarations modułu kodu lub formularza.

Aby wymusić deklarację zmiennej w każdym nowym module kodu lub formularzu nalezy wybrać w menu: Tools, Options, aby wyświetlić okienko dialogowe Options, wyświtlić stronę Editor, zaznaczyć opcję Require Variable Declaration. Spowoduje to, że Visual Basic będzie automatycznie dodawał instrukcję Option Explicit do części General Declarations w każdym nowym module kodu i formularzu.na górę strony...


Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora