PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Menu Visual Basic

file edit view proj form debg run tool add wind help end

Menu Tools

addproc attrib menueditor options
viewTools
ToolsMenu

Add Procedure

Wstawia nową procedurę Sub, Function, Property lub Event do aktywnego modułu. Komenda ta nie jest dostępna jeżeli moduł nie jest aktywny.

Procedure Attributes

Otwiera okienko dialogowe Procedure Attributes, z którego można ustawić atrybuty dla każdej właściwości i metody okreśonej dla tej procedury.
Można także używać tego polecenia do ustawiania właściwości Value dla klasy.

Menu Editor

Wyświetla okienko dialogowe Menu Editor. Tego polecenia używa się do tworzenia menu użytkownika dla pisanej aplikacji i do definiowania niektórych jej właściwości. Dostępne tylko w trakcie projektowania.

Options

Wyświetla okienko dialogowe Options, z którego można wybrać odpowiednią zakładkę do ustawiania atrybutów środowiska programowania Visual Basica. Dostępne tylko w trakcie projektowania.
Zakładki:
  • Editor
  • Editor Format
  • General
  • Docking
  • Environment
  • Advanced
File | Edit | View | Project | Format | Debug | Run | Tools | Add-Ins | Windows | HelpGoogle
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora