PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Menu Visual Basic

file edit view proj form debg run tool add wind help end

Menu Run

viewRun
start startwith break end restart RunMenu

Start

Uruchamia aplikację ustawioną jako projekt Start Up w Project Explorer. Wszystkie projektowane formy są zamykane, zmienne są inicjowane i ładowana jest (jeżeli jest) forma startowa.
Projekty typu DLL mogą być uruchamiane przez inny projekt EXE, a projekty grupowe nie mogą być uruchomione, dopóki nie istnieje w grupie projekt EXE.
Pierwszy projekt EXE dodany do grupy staje się automatycznie projektem startowym, dopóki nie zostanie to zmienione, przy użyciu polecenia Set as Start Up w menu skrótów.
Dostępne tylko w czasie projektowania.
Polecenie Start staje się poleceniem Break w czasie wykonania programu, i rozpoczyna wykonanie programu od linii ze wskaźnikiem rozpoczęcia (zielony trójkąt). W trybie przerwy Start staje się poleceniem Continue.
W przypadku pracy z pod-projektami, po wybraniu polecenia Start, główny projekt przechodzi w tryb wykonania. Pod-projekt jest kompilowany, ale nie jest uruchamiany, dopóki główny projekt nie dokona wywołania pod-projektu.

Start With Full Compile

Wykonuje pełną kompilację projektu.
Aplikacja przed uruchomieniem jest w pełni kompilowana, niezależnie od bieżących ustawień opcji Compile On Demand i Background Compile w zakładce General okienka dialogowego Options. Uruchomienie tego polecenia nie ma wpływu na ustawienia opcji Compile On Demand i Background Compile.
Należy używać Start With Full Compile do uruchamiania projektów ActiveX. Uruchomienie projektu ActiveX przez polecenie Start przy włączonej opcji Compile on Demand, może powodować, że błędy w czasie kompilacji zostaną wykryte dopiero gdy zakończy się testowanie działania aplikacji.

Break

Zatrzymuje wykonanie programu, gdy jest on uruchomiony i przełącza w tryb przerwania. Instrukcja, która była wykonywana, gdy zostało wybrane polecenie Break, jest wyświetlona w oknie kodu ze wskaźnikiem zatrzymania na lewym marginesie (jeżeli jest włączona opcja Margin Indicator Bar w zakładce Editor Format okienka dialogowego Options). Jeżeli aplikacja czeka na jakieś zdarzenie w pustej pętli (żadna instrukcja nie jest wykonywana), to żadna instrukcja nie jest podświetlna dopóki nie wystąpi jakieś zdarzenie.
Niektóre zmiany w programie poczynione w trybie przerwania, mogą wymagać zrestartowania programu, aby odniosły one skutek.
Dostępna tylko w czasie wykonywania programu.

End

Powoduje zatrzymanie wykonywania programu i powrót do trybu projektowania. Polecenie to dostępne jest w czasie wykonania programu i w trybie przerwania.

Restart

Powoduje restart aplikacji po każdym rodzaju przerwania wykonywania. Przerwanie może być spowodowane przez błędy w trakcie wykonania programu, instrukcję Stop, punkt przerwania (breakpoint) w kodzie programu, wybór komnedy Break, i wyrażenie Break z wartością zmieniające się lub stające się true.
Ta komenda jest dostępna tylko w trybie przerwania.Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora