PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Menu Visual Basic

file edit view proj form debg run tool add wind help end

Menu File

viewfile
new open add remove save save saveas saveas print print make group group FileMenu

New Project

Wyświetla okienko dialogowe Nowy Projekt, w którym można wybrać typ projektu który chce się stworzyć.
Gdy podczas tworzenia nowego projektu, jest aktualnie otwarty jakiś inny projekt zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem o zapisaniu tego otwartego projektu. Aktywne tylko w czasie projektowania programu.

Open Project

Zamyka aktualnie otwarty projekt lub grupę projektów, jeżeli jakieś są otwarte, i otwiera istniejący projekt lub grupę projektów.
Można otworzyć tyle projektów na ile pozwala system.

Add Project

Wyświetla okienko dialogowe Add Project, w którym można dodać nowy lub istniejący projekt do aktualnie otwartego projektu. Jeżeli jest tylko jeden otwarty projekt, Visual Basic stworzy grupę projektów i doda do niej ten projekt. Grupa projektów istnieje wtedy, gdy jest więcej niż jeden projekt.
Jeżeli nie ma otwartej grupy projektów, Visual Basic automatycznie stworzy grupę projektów zawierającą istniejący otwarty projekt i projekt który zostaje dodawany.
Grupa projektów może zawierać dowolną liczbę projektów. Jest to prosty sposób do załadowania więcej niż jednego projektu w tym samym czasie.

Remove Project

Usuwa zaznaczony projekt z aktualnie otwartej grupy projektów.
Jeżeli zostały poczynione jakieś zmiany w tym projekcie, przed jego zamknięciem zostanie wyświetlone zapytanie o zapisaanie tych zmian, później zostanie on zamknięty i usunięty z grupy.

Save Project, Save Project As, Save Project Group, i Save Project Group As

Zapisuje aktualnie otwarty projekt i wszystkie jego części. W przypadku grupy projektów, jest ona ponownie zapisywana jeżeli został do niej dodany lub usunięty jakiś projekt.
Gdy projekt jest zapisywany po raz pierwszy (lub grupa projektów) zostaje wyświetlone okienko dialogowe Save Project As, gdzie można zmieniać nazwę, typ i lokalizację projektu (lub grupy projektów).

Save i Save As

Zapisuje pliki aktualnego bądź zaznaczonego projektu do lokalizacji, która zostanie określona. Jeżeli plik jest zapisywany po raz pierwszy, zostaje wyświetlone okienko dialogowe Save File As.

Print i Print Setup

Drukuje i wyświetla standardowe okienko dialogowe Print Setup, zawierające wszystkie opcje dotyczące drukowania i drukarki.

Make < project >

Otwiera okienko dialogowe Make Project, w którym można stworzyć wykonywalny plik (EXE, DLL, lub OCX) zbudowany z jednego lub więcej projektów, zebranych w grupę projektów.

Make Project Group

Tworzy osobny wykonywalny plik dla każdego wybranego projektu w grupie.
To samo zostanie wykonane jeżeli będzie wybierany plik .vbg (grupy projektów), podczas używania komendy Make.

File 1, 2, 3, 4

Lista czterech ostatnio używanych projektów (.vbp) lub grup projektów (.vbg).

Exit

Zamyka aktualnie otwarty projekt i opuszcza Visual Basic. Podczas próby wyjścia z Visual Basica zanim zostaną zachowane zmiany w projekcie, zostanie wyświetlone najpierw zapytanie o zapisanie zmnian w pracy.
File | Edit | View | Project | Format | Debug | Run | Tools | Add-Ins | Windows | HelpGoogle
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora