PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Rozkaz Type

Instrukcja służy do definiowania typów użytkownika.

Składnia instrukcji Type:

[Private | Public] Type Nazwa
   NazwaElementu1 [(Wymiary])] As Typ
   [NazwaElementu2 [(Wymiary])] As Typ]
   . . .
End Type

Składnia rozkazu Type składa się z następujących części:
Public Opcjonalne słowo kluczowe. Używane do deklarowania typów definiowanych przez użytkownika, które są dostępne we wszystkich procedurach, wszystkich modułach i wszystkich formach.
Private Opcjonalne słowo kluczowe. Używane do deklarowania typów definiowanych przez użytkownika, które są dostępne tylko wewnątrz modułu gdzie wystąpiła deklaracja.
Nazwa Nazwa typu definiowanego przez użytkownika, obowiązują standardowe konwencje nazywania zmiennych.
NazwaElementu Nazwa elementu definiowanego przez użytkownika, obowiązują standardowe konwencje nazywania zmiennych.
Wymiary Wymiary elementu typu tablica. Używane w nawiasach, przy deklaracji tablic, której rozmiar może być zmieniany. Agrument Wymiary składa się z następujących części:
[Dół To] Góra [, [ Dół To ] Góra ] ...
Jeżeli argument Dół jest równy 0, to można go pominąć, jeżeli nie użyto instrukcji Option Base.
Typ Argument określający typ danych elementu. Mogą być użyte: Byte, Boolean, Integer, Long, Currency, Single, Double, Decimal, Date, String (dla łańcuchów zmiennej długości), String* Długość (dla łańcuchów stałej długości), Object, Variant inne typy zdefiniowane przez użytkownika lub typy obiektów.


Instrukcji Type można używać tylko na poziomie modułu. Jeżeli raz zostanie zadeklarowany typ zdefniowany przez użytkownika przy użyciu instrukcji Type, można deklarować zmienną tego typu wszędzie wewnątrz zasięgu tej deklaracji. Do deklarowania zmiennej typu zdefiniowanego przez użytkownika należy używać Dim, Private, Public, Static lub ReDim.

W standardowych modułach, typ zdefniowany przez użytkownika jest standardowo publiczny. Może być to zmienione przez użycie słowa Private. W modułach klas, typy zdefiniowane przez użytkownika mogą być tylko prywatne i ich widoczności nie można zmienić przez użycie słowa Public.

Numery linii ani etykiety linii nie są uznawane w bloku Type...End Type.

Typy zdefiniowane przez użytkownika są często używane z rekordami danych, które składają się z szeregu powiązanych ze sobą elementów różnych typów danych.

Przykład pokazuje jak używać łańcuchów stałego rozmiaru w typie definiowanym przez użytkownika:

Type typDaneMiasta
   intKod (1 To 100) As Integer
      'deklaruje statyczną tablicę
   strRegion As String * 30
End Type

Dim typKrakow (1 To 100) As typDaneMiasta

W tym przykładzie typDaneMiasta zawiera statyczną tablicę intKod, a rekord typKrakow ma taką samą strukturę jak typDaneMiasta.

Przy deklaracji łańcucha stałych rozmiarów wewnątrz typu definiowanego przez użytkownika, jego rozmiary muszą być deklarowane przez liczby lub stałe a nie przez zmienne.

Ustawienie instrukcji Option Base określa dolną granicę dla łańcuchów wewnątrz typów definiowanych prze użytkownika.


na górę strony...


Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora