PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Metody

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Metoda to procedura lub funkcja wykonywana na rzecz konkretnego obiektu (formy, kontrolki, obiektu). Można ją uznać za zestaw działań, które może wykonać ten obiekt. Metoda wykorzystuje parametry obiektu i wynik swojego działania zwraca do obiektu. Przy wywołaniu metody należy podać nazwę obiektu, kropkę i nazwę wywoływanej metody.

AddItem dodaje elementy do listy
Arrange ułożenie okien lub ikon wewnątrz obiektu MDIForm
Assert powoduje zatrzymanie programu
Circle rysuje okręgi, elipsy i łuki
Clear czyści zawartość obiektów
Cls czyści grafikę i tekst obiektu
Drag rozpoczyna, kończy lub przerywa przeciąganie obiektu
EndDoc kończy drukowanie i zwalnia drukarkę
GetData pobiera grafikę z Clipboard
GetFormat zwraca format zawartości Clipboard
GetText pobiera tekst z Clipboard
Hide ukrywa formę
Line rysuje linie i prostokąty
LinkExecute przesyła polecenia podczas konwersacji DDE
LinkPoke przesyła zawartość kontrolek podczas konwersacji DDE
LinkRequest żąda aktualizacji zawartości kontrolek podczas konwersacji DDE
LinkSend przesyła zawartość kontrolki PictureBox podczas konwersacji DDE
Move przenosi obiekt na nową pozycję
NewPage rozpoczyna drukowanie nowej strony
OLEDrag rozpoczęcie operacji drag/drop
PaintPicture wyświetla obraz na obiekcie
Point zwraca kolor punktu
PopupMenu wyświetlenie menu pop-up
Print wyświetla tekst na obiekcie
PrintForm drukuje zawartość formy
PSet rysuje punkt w podanym kolorze
Refresh odświeża obiekt
RemoveItem usuwa element z listy
Scale ustawia układ wpółrzędnych
ScaleX konwersja szerokości obiektu na inny rodzaj jednostek
ScaleY konwersja wysokości obiektu na inny rodzaj jednostek
SetData kopiuje grafikę do Clipboard
SetFocus przekazuje fokus obiektowi
SetText kopiuje tekst do Clipboard
Show pokazuje formę
ShowColor pokazuje okno Colors kontrolki CommonDialog
ShowFont pokazuje okno Fonts kontrolki CommonDialog
ShowHelp wywołuje Help dla określonego pliku
ShowOpen pokazuje okno Open kontrolki CommonDialog
ShowPrinter pokazuje okno Printer
ShowSave pokazuje okno SaveAs kontrolki CommonDialog
ShowWhatsThis wyświetlenie pomocy What's This?
TextHeight zwraca wysokość łańcucha
TextWidth zwraca szerokość łańcucha
WhatsThisMode włączenie trybu What's This
ZOrder zmiana kolejności z-order obiektów


na górę strony...


Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora