PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Zdarzenia

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Procedury zdarzeniowe

Procedury zdarzeniowe są uruchamiane, kiedy pojawi się określone zdarzenie. Zdarzeniem moży być np. wciśnięcie klawisza lub przesunięcie myszki. Procedury zdarzeniowe wykonują odpowiedni fragment kodu aby odpowiednio zareagować na zdarzenie. Ponieważ Visual Basic jest językiem zdarzeniowym, programista nie musi się zajmować kontrolowaniem działań całego systemu. Kiedy pojawi się jakieś zdarzenie Visual Basic sam zadba o to, by została wykonana odpowiednia dla tego zdarzenia procedura. W starszych językach programowania programista sam musiał kontrolować poczynania użytkownika, zmiany stanu klawiatury, myszki itp. Visual Basic przejmuje to wszystko, uruchamiając tylko procedurę stworzoną przez programistę odpowiednią dla danego zdarzenia.


Activate obiekt staje się aktywny
Change zmiana wartości kontrolki
Click wciśnięcie przycisku myszy
DblClick podwójne wciśnięcie przycisku myszy
DeActivate obiekt staje się nieaktywny
DragDrop zakończenie przeciągania obiektu
DragOver przeciąganie obiektu
DropDown rozwinięcie ComboBox do listy
Error (Data, DBGrid) wystąpił błąd zewnętrzny
GotFocus otrzymanie fokusa
Initialize tworzenie nowej instancji obiektu
ItemCheck wybranie lub skasowanie elementu z listy ListBox
KeyDown wciśnięcie klawisza
KeyPress wciśnięcie klawisza ASCII
KeyUp zwolnienie klawisza
LinkClose zakończnie konwersacji DDE
LinkError błąd konwersacji DDE
LinkExecute przekazanie rozkazów w konwersacji DDE
LinkNotify zmiana danych konwersacji DDE
LinkOpen inicjacja konwersacji DDE
Load załadowanie formy
LostFocus utracenie fokusa
MouseDown wciśnięcie klawisza myszy
MouseMove przesuwanie wskaźnika myszy
MouseUp zwolnienie klawisza myszy
Paint odsłonięcie części obiektu
PathChange zmiana ścieżki dostępu
PatternChange zmiana maski plików
QueryUnload zamykana jest forma lub aplikacja
Reposition rekord staje się bieżącym
Resize zmiana rozmiaru obiektu
Scroll zmiana pozycji na pasku przewijania
Terminate usunięto wszystkie referencje obiektu
Timer minęcie określonego przedziału czasu
Unload usunięcie obiektu z pamięci
Validate inny rekord ma stać się bieżącym


na górę strony...


Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora