PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

ProceduryProcedura jest wydzielonym fragmentem programu, który zostaje wykonany po wywołaniu nazwy procedury.
Dzielenie programu na procedury ułatwia nawigację po programie i kontrolę błędów. Głównym zadaniem procedur jest jednak umożliwienie wielokrotnego wykonywania tego samego fragmentu kodu w różnych częściach programu. Zamiast w każdym z tych miejsc wpisywać ten sam fragment kodu, można umieścić go w procedurze i wywoływać ją w żądanych miejscach. Skraca to zapis programu i w przypadku błędu pozwala na dokonanie zmian tylko w jednym miejscu.

Procedury zdarzeniowe

Procedury zdarzeniowe są uruchamiane, kiedy pojawi się określone zdarzenie. Zdarzeniem moży być np. wciśnięcie klawisza lub przesunięcie myszki. Procedury zdarzeniowe wykonują odpowiedni fragment kodu aby odpowiednio zareagować na zdarzenie. Ponieważ Visual Basic jest językiem zdarzeniowym, programista nie musi się zajmować kontrolowaniem działań całego systemu. Kiedy pojawi się jakieś zdarzenie Visual Basic sam zadba o to, by została wykonana odpowiednia dla tego zdarzenia procedura. W starszych językach programowania programista sam musiał kontrolować poczynania użytkownika, zmiany stanu klawiatury, myszki itp. Visual Basic przejmuje to wszystko, uruchamiając tylko procedurę stworzoną przez programistę odpowiednią dla danego zdarzenia.na górę strony...

Procedury ogólne

Procedury ogólne są uruchamiane, kiedy zostaną wywołane przez inne procedury. Są one wykonywane niezależnie od powstałych zdarzeń. Można je określić jako procedury "wielozadaniowe" ponieważ jedna procedura ogólna może zostać wywołana przez wiele różnych procedur zdarzeniowych w programie. Inteligentne zastosowanie procedur ogólnych może spowodować zmniejszenie i uproszczenie aplikacji.na górę strony...

Procedury sub

Procedury Sub wykonują zadania, ale nie zwracają wartości. Kod procedury Sub może rezydować w module formularza, ogólnym lub klasy.na górę strony...

Procedury funkcyjne

Podobnie jak w procedurze typu Sub, kod procedury funkcyjnej może rezydować w formularzu standartowym lub module klasy. W przeciwieństwie do procedur Sub, procedury funkcyjne zwracają wartość do procedury, która ją wywołała.na górę strony...

Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora