PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Kontrolki, Obiekty - Controls, Objects

Konwencja nazywania obiektów

PointerPictureBoxLabel Pointer PictureBox Label
TextBoxFrameCommandButton TextBox Frame CommandButton
CheckBoxOptionButtonComboBox CheckBox OptionButton ComboBox
ListBoxHScrollBarVScrollBar ListBox HScrollBar VScrollBar
TimerDriveListBoxDirListBox Timer DriveListBox DirListBox
FileListBoxShapeLine FileListBox Shape Line
ImageDataOLE Image Data OLE
CommonDialogTabStripToolbar CommonDialog TabStrip ToolBar
StatusBarProgressBarSlider StatusBar ProgressBar Slider
DBListDBComboDBGrid DBList DBCombo DBGrid
AnimationUpDownSSTab Animation UpDown SSTab
Menu

Obiekty

Form Form
MDIForm MDIForm
Button
Clipboard
Debug
Panel
Printer
PropertyPage
Screen
UserControl
UserDocument

na górę strony...


Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora