PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Instrukcje Visual Basic


Instrukcje obsługi zmiennych
DefType określenie typu zmiennych o wybranych nazwach
Dim deklaracja zmiennej
Erase czyszczenie zawartości tablic
Let przypisanie wartości zmiennej
LSet przypisanie wartości do zmiennej String z wyrównaniem do lewej
Option Explicit wymuszenie deklaracji zmiennych
Private deklaracja zmiennej prywatnej
Public deklaracja zmiennej publicznej
ReDim zmiana rozmiarów tablicy
RSet przypisanie wartości do zmiennej String z wyrównaniem do prawej
Set skojarzenie odwołania do obiektu ze zmienną
Static deklaracja zmiennej statycznej
Type definicja typu użytkownika
Instrukcje obsługi procedur
Call wywołanie procedury
End zakończenie procedury lub bloku instrukcji
Exit opuszczenie procedury lub bloku instrukcji
Function deklaracja funkcji Function
GoSub przkazanie sterowania do podrogramu
GoTo przkazanie sterowania do linii wewnątrz programu
On Error przkazanie sterowania po wystąpieniu błędu
On..GoSub przkazanie sterowania do jednego z podrogramów w zależności od wartości wyrażenia
On..GoTo przkazanie sterowania do jednej z linii w zależności od wartości wyrażenia
Property Get
Property Let
Property Set
deklaracja procedury obsługi właściwości
Resume przywrócenie działania programu po wystąpieniu błędu
Sub deklaracja procedury Sub
Pętle
Do Until
Do...Loop Until
powtarzanie dopóki fałsz
Do While
Do...Loop While
powtarzanie dopóki prawda
Exit Do
Exit For
opuszczenie pętli
For powtarzanie określoną ilość razy
Instrukcje wyboru
If
If...Else
If...ElseIf
wykonywanie gdy prawda
Select Case
Select Case...Case Is
Select Case...Case To
wybranie prawdziwego warunku
Instrukcje zmiany daty i czasu
Date zmiana bieżącej daty
Time zmiana bieżącego czasu
Instrukcje obsługi plików
ChDir zmiana bieżącego katalogu lub folderu
ChDrive zmiana bieżącego dysku
Close zamknięcie otwartego plik
Get odczytanie wartości zmiennej z dysku
Input # odczytanie danych z pliku sekwencyjnego
Kill usunięcie pliku z dysku
Line Input # odczytanie całej linii z pliku sekwencyjnego
Lock..Unlock zablokowanie i odblokowanie dostępu do pliku
MkDir utworzenie katalogu lub folderu
Name zmiana nazwy pliku lub folderu
Open otwarcie pliku dla operacji wejścia/wyjścia
Print # zapisanie sformatowanych danych do pliku sekwencyjnego
Put zapisanie zawartości zmiennej na dysk
Reset zamknięcie wszystkich otwartych plików
RmDir usunięcie katalogu lub folderu
Seek przesunięcie pozycji w pliku
Width # ustalenie szerokości zapisywanego wiersza
Write # zapisanie danych do pliku sekwencyjnego
Instrukcje obsługi form i aplikacji
AppActivate aktywacja okna aplikacji
DeleteSetting usunięcie wpisu aplikacji z rejestru Windows
End zakończenie programu (procedury lub bloku instrukcji)
Load załadowanie formy do pamięci
SaveSetting dodanie wpisu aplikacji do rejestru Windows
SendKeys przesłanie klawiszy do aplikacji
Stop wstrzymanie wykonywania programu
UnLoad usunięcie formy z pamięci
Opcje modułów
Option Base ustawienie domyślnego dolnego zakresu wymiarów tablic
Option Compare ustawienie trybu porównywania łańcuchów
Option Explicit wymuszenie deklaracji zmiennych
Inne rozkazy
Beep odegranie dźwięku przez głośnik komputera
Error symulacja wystąpienia błędu
Randomize inicjacja generatora liczb losowych
SavePicture zapisuje obraz graficzny do pliku

na górę strony...


Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora