PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Wstęp


Visual Basic jest językiem programowania wyższego rzędu, co oznacza, że wykonanie pojedynczego polecenia Visual Basic powoduje wykonanie wielu podpoleceń. Visual określa sposób tworzenia aplikacji. Projektowanie wyglądu aplikacji wykonuje się jak tworzenie rysunków w programach graficznych. W Visual Basic "rysuje" się okna, przyciski, etykiety, okna tekstowe, listy rozwijane, paski przewijania i wiele innych elementów, które tworzą cały wygląd aplikacji. Drugą częścią tworzenia aplikacji jest dopisanie kodu programu do tych "narysowanych" elementów. Basic określa rodzaj języka, używnego do programowania, którego nazwa wywodzi się od słów Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code.

Microsoft Visual Basic jest pełnym środowiskiem programistycznym, które umożliwia szybkie i łatwe tworzenie aplikacji systemu Windows. Zawiera wszystkie elementy niezbędne do tworzenia, rozwijania, modyfikowania, testowania, kontrolowania, poprawiania i kompilowania tworzonych aplikacji. W skład środowiska wchodzą m.in.:
 • edytor pozwlający na tworzenie kodu programu
 • elementy sterujące służące do tworzenia interfejsu użytkownika
 • system wyszukiwania błędów
 • system kontroli stanu wykonywanej aplikacji
 • zestaw kreatorów ułatwiających tworzenie aplikacji
 • zestaw dodatkowych narzędzi pomocnych przy programowaniu
 • kompilator, tworzący pełnoprawne aplikacje Windows
 • Setup Wizard, ułatwiający tworzenie wersji instalacyjnej stworzonej aplikacji
 • i wiele innych...

Visual Basic umożliwia tworzenie zarówno bardzo prostych aplikacji jak i bardzo rozwiniętych programów. Pozwla on m.in. na:
 • tworzenie pełnoprawnych aplikacji systemu Windows
 • dostęp do plików dyskowych, drukarek, portów komunikacyjnych i innych urządzeń
 • wykorzystanie plików graficznych w różnych formatach
 • tworzenie własnych formantów ActiveX
 • dostęp do baz danych SQL, dBASE, Microsoft Access i innych
 • wykorzystanie wewnętrznych funkcji Windows przez użycie API
 • wymianę danych z innymi aplikacjami przez Clipboard, Dynamic Data Exchange, Object Linking and Embedding
 • dostęp do danych przez użycie Data Access Objects i Remote Data Objects
 • tworzenie rozbudowanych aplikacji w strukturze klient-serwer
 • tworzenie aplikacji wykorzystujących dostęp do internetu i intranetu
 • i wiele innych...

Programy tworzone w języku Visual Basic są programami zdarzeniowymi, co oznacza, że zdarzenia (np. działania użytkownika, kliknięcie myszką, przesunięcie wskaźnika, minięcie określonego czasu i inne) decydują, kiedy i która procedura zostanie wywołana. Działanie programu zależy od tego, co robi użytkownik i kiedy.


Celem stworzenia tej strony jest przygotowanie przewodnika, po tak bogatym narzędziu, jakim jest język programowania Visual Basic. Przybliżenie składników jakie są stosowane i sposobu realizowania aplikacji.
Kurs ten nie jest podręcznikiem typu krok-po-kroku, który uczy od podstaw programowania w Visual Basic. Jest on raczej uzupełnieniem takich podręczników. Chociaż został dołączony krótki opis zasad tworzenia aplikacji i przykładowa aplikacja, to główny nacisk został położony na przedstawienie poszczególnych elementów języka, pełnych składni rozkazów i ich zastosowań.
Dla kogo więc ten kurs?
Właściwie to został on stworzony z myślą o osobach, które mają podstawową wiedzę na temat tworzenia aplikacji w Visual Basic (lub innym języku programowania). Ponieważ podręczniki do nauki programowania zwykle nie przedstawiają pełnych składni oraz wszystkich możliwości zastosowań, kurs ten będzie dobrym uzupełnienim.
Drugą grupą osób do których kierowany jest ten kurs są studenci (uczniowie), którzy mają obowiązkowe zajęcia z programowania w Visual Basic, natomiast nie są tym zainteresowani na tyle (lub nie mają tyle funduszy), by kupować szereg książek i posiadać swój LEGALNY program Visual Basic, a dostęp do niego mają tylko w czasie zajęć. Kurs ten przyda się również osobom, które mają dostęp do Visual Basic z angielskim systemem pomocy i mają problemy z jego zrozumieniem.

Struktura kursu została podzielona na kilka części:
Historia Visual Basic krótki opis historii języka oraz opis różnic pomiędzy poszczególnymi wersjami Visual Basic 5.0
Opis Visual Basic opis środowiska programistycznego, jego okien i menu, oraz podstawowe zasady tworzenia aplikacji i przykładowa aplikacja (zegar cyfrowy)
Zmienne i Stałe VB zasady deklarowania, wykorzystania, zasięg i czas trwania zmiennych i stałych, oraz zestaw stałych wewnętrznych Visual Basic wykorzystywanych przez różne składniki języka
Operatory Visual Basic podstawowe operatory wykorzystywane przez programy VB i ich priorytety
Instrukcje Visual Basic opis najczęściej wykorzystywanych rozkazów VB wraz z pełną składnią
Procedury i Funkcje rodzaje, zasady tworzenia, wykorzystania i zasięg procedur i funkcji wykorzystywanych w Visual Basic oraz opis najczęściej wykorzystywanych funkcji wbudowanych VB
Kontrolki i Obiekty opis podstawowych elementów sterujących i obiektów aplikacji VB wraz z listą wykorzystywanych właściwości, zdarzeń i metod
Właściwości, Zdarzenia, Metody opis najczęściej wykorzystywanych właściwości, metod i zdarzeń podstawowych elementów VB
Błędy opis podstawowych błędów, kody błędów, zasady przechwytywania i poprawiania błędów
Spis treści spis treści kursu
Index haseł (skorowidz) indeks wszystkich haseł opisanych w kursie wraz z odnośnikami


Wymagania Visual Basic 5.0

:
Enterprise Professional Learning
Komputer klasy PC + + +
Procesor 486 DX/66MHz lub lepszy lub Alpha z Windows NT Workstation + +
System operacyjny Windows 95, Windows NT Workstation 4.0 (zalecany Service Pack 2) lub Windows NT Workstation 3.51 z Service Pack 5 + + +
Karta i monitor VGA lub o wyższej rozdzielczości + + +
Urządzenie wskazujące typu Microsoft Mouse lub zgodne + + +
Napęd dysków CD-ROM + + +
Pamięć dla Windows 95 16MB 12MB 8MB
Pamięć dla Windows NT Workstation 4.0 32MB 12MB 8MB
Pamięć dla Windows NT Workstation 4.0 32MB 24MB 16MB
Wymagane wolne miejsce na dysku twardym:
Instalacja minimalna
35MB 30MB 25MB
Wymagane wolne miejsce na dysku twardym:
Instalacja pełna / bez dokumentacji Books Online
345MB 220MB/115MB 205MB/80MB


Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora